Erstellen Sie Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vážená paní, vážený pane,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
účel jejich zpracování.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
kategorie dotčených osobních údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
-
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádost o opravu osobních údajů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádost o výmaz osobních údajů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádost o přenos osobních údajů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vznést námitku proti zpracování
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S pozdravem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Subjekt údajů:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno a příjmení:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bydliště:
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ID datové schránky:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (236,81 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.