Revoluce v automatizaci dokumentů

Žádný kód, žádná omezení. Snadno automatizujte i složité dokumenty. Unikátní interaktivní dokumenty, které využívají vložená data.

Legito Document Automation Landing Page graphic

Spolupracujeme s

...a více než 400 000 dalšími

Jak funguje automatizovaná tvorba dokumentů?

Má dlužník ručitele?
1
Předmět smlouvy
1.1
Věřitel se tímto zavazuje zapůjčit Dlužníkovi částku ve výši
slovy
(dále též jako "Zápůjčka") a Dlužník tímto přijímá Zápůjčku, a dále se zavazuje ji vrátit Věřiteli ve lhůtě a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
1.2
Smluvní strany tímto souhlasí se zajištěním Zápůjčky Ručitelem (jak je definován v této smlouvě) v rozsahu dle ručitelského prohlášení, které tvoří přílohu této smlouvy.
2
Poskytnutí Zápůjčky
Věřitel se tímto zavazuje poskytnout Dlužníkovi zápůjčku
na bankovní účetVěřitele, číslo účtu
, vedený u
.
3
Smluvní pokuta a úroky
3.1
Smluvní strany sjednávají Zápůjčku
ve výši
% za
3.2
Úrok za daný kalendářní měsíc je splatný poslední den daného kalendářního měsíce, avšak ne později, než spolu s vrácením poslední části výše uvedené Zápůjčky.
Jak bude zápůjčka splacena?
4
Vrácení Zápůjčky
4.1
Úrok za daný kalendářní měsíc je splatný poslední den daného kalendářního měsíce, avšak ne později, než spolu s vrácením poslední části výše uvedené Zápůjčky.
4.2
Dlužník se zavazuje vrátit Věřiteli výše uvedenou Zápůjčku v
2
splátkách následovně:
částkaSplatnost
slovy
slovy
5
Mlčenlivost
Smluvní strany se zavazují, že nezveřejní žádnou informaci, která bude dané smluvní straně poskytnuta druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména informace tvořící obchodní tajemství druhé smluvní strany.
6
Smluvní pokuta
6.1
V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší svou povinnost stanovenou v ustanovení článku 5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši
slovy
6.2
V případě, že se Dlužník dostane do prodlení se splacením Zápůjčky či její části, zavazuje se tímto Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši
2
1% je nejvyšší možná hodnota
% z dosud nesplacené části Zápůjčky za každý kalendářní den do úplného splacení celé Zápůjčky.
Zobrazit vše

Proč právě Legito automatizace dokumentů?

Chytré dokumenty znamenají více než automatizace dokumentů

Před vznikem aplikace Legito byl vrchol automatizace vkládat data do formuláře a následně generovat dokument. Chytré dokumenty jsou však mnohem intuitivnější a poskytují vám více možností. Nyní už nemusíte rozptylovat pozornost mezi formulářem a dokumentem.

Konverze vašich vzorů z Wordu jedním kliknutím

Náš konvertor využívající umělou inteligenci převede nestrukturovaný text z vašich wordových dokumentů do strukturované podoby automatizovaného vzoru Legito.
Pustit video

Snadná integrace zabraňující dvojímu zadávání dat

Chytré dokumenty Legito jsou propojené s obchodními rejstříky ve více než 80 státech a s řadou vašich oblíbených CRM a DMS systémů. Legito také podporuje import a hromadné generování z Excelu. Je to stále málo? Využijte naši API a integrujte Legito kamkoli.

Automatizace a správa dokumentů v jednom

Rychlé a výkonné sestavování dokumentů pohání a je poháněno komplexní správou dokumentů. Hromadné generování, datová extrakce a import vám pomáhají automatizovat, shromažďovat a znovu používat hodnotná data pro lepší správu vašeho životního cyklu dokumentů.

Automatická extrakce dat a termínů z Legito dokumentů

Legito extrahuje lhůty jako například datum expirace, splatnost, datum plnění či podpisu z vašich dokumentů, zkopíruje je do našeho či jiného nástroje na správu dokumentů, a zašle vám upozornění. Legito také extrahuje i další informace, které potřebujete.

Nedostižné množství automatizačních funkcí

Legito jako webová aplikace těží z nejmodernějších a nejpokročilejších technologií a širokého spektra automatizačích funkcí pro nejlepší výsledky. Automatizujte si dokumenty v Legitu na úrovni, která je daleko před jinými řešeními.
Pustit video

100% hluboká automatizace dokumentů bez potřeby programování

Díky našemu unikátnímu editoru můžete i komplexní logické závislosti ve svých dokumentech automatizovat jednoduše a bez nutnosti jakéhokoli programování. Průměrně se nový uživatel automatizovat dokumenty v Legito do dvou hodin.

Správa zveřejňování vzorů a staré verze dokumentů

Uživatelé mohou používat pouze nejnověji publikovanou verzi vašich automatizovaných vzorů dokumentů, zatímco administrátoři mohou zároveň pracovat na nových verzích. Když uživatel použije starý dokument, dokumenty se upraví podle aktuální šablony.

Legito Workspace je víc než jen automatizace dokumentů

Správa životního cyklu dokumentů
Tvorba vlastních aplikací
Legito Sign
Správa životního cyklu dokumentů

Řízený tok dokumentů

Správa dokumentů od počátku do konce s automatizovaným směrováním, schvalováním, přehledy, spoluprací a opakovaně použitelnými daty.

Bohaté nástroje pro workflow umožňující efektivitu a růst. Rychlá implementace bez kódu pro rychlý návrat investice. Pravidelné nové funkce.

Více informací
Tvorba vlastních aplikací

Vytvořte si vlastní podnikové aplikace

Platforma bez kódu pro inovátory v oblasti back office a citizen developers, aby mohli vytvářet vlastní řešení ve zlomku času.

Používejte Legito v rámci celého podniku, ale týmy získají řešení na míru. Organizujte data, pohledy a nástroje pro konkrétní operace.

Více informací
Legito Sign

Elektronický podpis zdarma

Důvěryhodný, právně závazný, rychlý a zabezpečený elektronický podpis na podnikové úrovni. Zdarma.

Usnadněte si podnikání, když lidé pracují na dálku. Snadnější podepisování, snadnější správa, snadnější ověřování.

Více informací

Legito koncová řešení na míru společnosti

Oddělení
Odvětví
Velikost společnosti
Veřejné zakázky

Tempo a výkonnost veřejných zakázek

Automatizovaná platforma bez kódu, která umožňuje inovace a zlepšuje výkon v oblasti zadávání veřejných zakázek a zásobování.

Řízení dodavatelského řetězce s Legito vám poskytuje kontrolu, rychlost a dohled, zatímco automatizace Legito se stará o detaily.

Více informací
Provoz a správa

Umožněte provozní dokonalost

Automatizace bez kódu zajišťující inovace a výkonnost podniku napříč všemi operacemi. Rychlá implementace. Rychlé výsledky.

Dodávejte různorodé operace interním zákazníkům. Zaručená rychlost, kontrola a přehled. Jeden systém pro více potřeb.

Více informací
Právní

Posilte právní operace ve velkém měřítku

Bezkódová automatizace pro právní oddělení, umožňuje vyuřití odborných znalostí ve velkém měřítku. Optimalizováno pro lidi. Ideální pro firmu.

Legito poskytuje kontrolu, automatizaci a přehled, aby právní operace mohly efektivně poskytovat požadované odborné znalosti.

Více informací
Personální

Automatizace zaměřená na člověka

Bezkódová automatizace využívající odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů napříč celou společností. Optimalizováno pro lidi. Navrženo pro výkon.

Automatizace, kontrola a řízení pro odborníky v oblasti lidských zdrojů, kteří mají lidi a dodržování předpisů v popisu své práce.

Více informací
Obchodní

Rychlost a kontrola pro prodej

Platforma pro automatizaci bez kódu, která zvyšuje výkonnost a agilitu prodeje. Vybavte profesionály v oblasti prodeje tak, aby mohli dosahovat firemních cílů.

Nástroje Legito podporují komplexní prodejní proces od nabídky po podpis, aby bylo možné rychle a v souladu s předpisy uzavírat obchody.

Více informací
Finanční

Efektivní automatizace s bohatými daty

Platforma pro automatizaci bez kódu, která umožňuje finančním týmům dosahovat firemních cílů. Podpořte výkon a inovaci.

Legito automatizuje procesy a dokumentaci v kombinaci s výkonem vašich dat, abyste mohli kontrolovat, řídit a dohlížet na finanční a účetní operace.

Více informací
IT

Rychlejší nasazení s menším úsilím

Automatizační nástroje minimalizují vysokou pravděpodobnost lidské chyby a zvyšují autonomii týmu. Umožňují také rychlé porozumění mezi členy týmu a vedou k vytváření udržitelných řešení, čímž automaticky zvyšují celkovou efektivitu.

Více informací

Tempo a výkonnost veřejných zakázek

Automatizovaná platforma bez kódu, která umožňuje inovace a zlepšuje výkon v oblasti zadávání veřejných zakázek a zásobování.

Řízení dodavatelského řetězce s Legito vám poskytuje kontrolu, rychlost a dohled, zatímco automatizace Legito se stará o detaily.

Více informací

Umožněte provozní dokonalost

Automatizace bez kódu zajišťující inovace a výkonnost podniku napříč všemi operacemi. Rychlá implementace. Rychlé výsledky.

Dodávejte různorodé operace interním zákazníkům. Zaručená rychlost, kontrola a přehled. Jeden systém pro více potřeb.

Více informací

Automatizace zaměřená na člověka

Bezkódová automatizace využívající odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů napříč celou společností. Optimalizováno pro lidi. Navrženo pro výkon.

Automatizace, kontrola a řízení pro odborníky v oblasti lidských zdrojů, kteří mají lidi a dodržování předpisů v popisu své práce.

Více informací

Rychlost a kontrola pro prodej

Platforma pro automatizaci bez kódu, která zvyšuje výkonnost a agilitu prodeje. Vybavte profesionály v oblasti prodeje tak, aby mohli dosahovat firemních cílů.

Nástroje Legito podporují komplexní prodejní proces od nabídky po podpis, aby bylo možné rychle a v souladu s předpisy uzavírat obchody.

Více informací

Efektivní automatizace s bohatými daty

Platforma pro automatizaci bez kódu, která umožňuje finančním týmům dosahovat firemních cílů. Podpořte výkon a inovaci.

Legito automatizuje procesy a dokumentaci v kombinaci s výkonem vašich dat, abyste mohli kontrolovat, řídit a dohlížet na finanční a účetní operace.

Více informací

Rychlejší nasazení s menším úsilím

Automatizační nástroje minimalizují vysokou pravděpodobnost lidské chyby a zvyšují autonomii týmu. Umožňují také rychlé porozumění mezi členy týmu a vedou k vytváření udržitelných řešení, čímž automaticky zvyšují celkovou efektivitu.

Více informací
Finanční služby

Hladká a rychlá digitální transformace

Víme, co potřebují banky, pojišťovny a další poskytovatelé finančních služeb. Víme, že pro vás jsou dokumenty nezbytné pro podnikání. Víme, že vaše dokumenty jsou složité. Víme, že vaše procesy práce s dokumenty, schvalování a podepisování mohou trvat dlouho.

Legito tyto procesy automatizuje, čímž je zrychluje a zefektivňuje.

Více informací
Reality

Uzavřete vaši další smlouvu rychleji

Dokumenty v oblasti realit musí být vytvořeny, přezkoumány v určitém pořadí a po dohodě uzavřeny a podepsány v konkrétním pořadí.

Tyto procesy a související byrokracie mohou realitnímu makléři zabrat spoustu času. Správný nástroj pro automatizaci může tyto problémy vyřešit a zvýšit tak vaši šanci na uzavření dalších smluv.

Více informací
Retail

Nakupujte a prodávejte efektivněji

Obchodní společnosti musí být obratné a připravené rychle uzavírat dohody a smlouvy se svými dodavateli, velkoobchodními zákazníky a dalšími partnery.

Správný automatizační nástroj vám urychlí přípravu, schvalování a finalizaci dokumentů.

Více informací
Profesionální služby

Automatizujte opakující se úkoly

Konzultanti rádi přemýšlejí a analyzují. Bohužel se stále opakují stejné vzorce, často na stejných standardních formulářích pro různé klienty.

Spolehlivé a zabezpečené řešení pro automatizaci dokumentů vám nejen pomůže snadno se vypořádat s těmito monotónními úkoly a vytvořit dokumenty přizpůsobené unikátním potřebám vašich klientů, ale spárováno s agilním automatizovaným tokem práce a systémem správy dokumentů, bude snadné sledovat důležité termíny pro podání.

Více informací
Advokátní kanceláře

Potěšte své klienty

Je frustrující strávit noci psaním nových verzí stejných dokumentů pro různé záležitosti.

Vybráním správného nástroje pro automatizaci dokumentů nejenom ukážete svým klientům, že jste moderní firma směřující vpřed, ale hlavně ušetříte čas a ulehčíte si předávání vědomostí.

Více informací
Účetnictví a daně

Stravte méně času zadáváním dat

Účetní, auditní a daňové firmy neustále bojují s rostoucí horou papírování a složitých procesů.

Spolehlivé a bezpečné řešení pro automatizaci dokumentů vám umožní strávit více času získáváním klientů a inovováním způsobů jak s nimi lépe spolupracovat.

Více informací
Personální služby

Buďte lidmi. My budeme váš robot.

Věnujte více času kandidátům. Vieme že personální a náborové firmy se chtějí soustředit na hledání těch správných lidí a na spojování talentů s klienty.

Rychlost je zásadní nejen pro vaše klienty, ale také pro potenciální uchazeče, kteří touží nastartovat svou kariéru.

Více informací
Stavebnictví

Rychlejší finalizace nabídek a smluv

Plánování a organizace jsou zásadní. Čím je projekt náročnější a složitější, tím více potřebujete snadno dostupný, transparentní a výkonný automatizovaný systém pro správu a sestavování dokumentů.

Nástroj pro automatizaci, který dokáže rychle a přesně generovat sady propojených dokumentů a snižuje riziko lidské chyby. Takový, který automatizuje pracovní postupy, aby bylo zajištěno, že termíny, kontroly a schválení budou vyžádány a potvrzeny ve správném právním pořadí.

Více informací

Hladká a rychlá digitální transformace

Víme, co potřebují banky, pojišťovny a další poskytovatelé finančních služeb. Víme, že pro vás jsou dokumenty nezbytné pro podnikání. Víme, že vaše dokumenty jsou složité. Víme, že vaše procesy práce s dokumenty, schvalování a podepisování mohou trvat dlouho.

Legito tyto procesy automatizuje, čímž je zrychluje a zefektivňuje.

Více informací

Uzavřete vaši další smlouvu rychleji

Dokumenty v oblasti realit musí být vytvořeny, přezkoumány v určitém pořadí a po dohodě uzavřeny a podepsány v konkrétním pořadí.

Tyto procesy a související byrokracie mohou realitnímu makléři zabrat spoustu času. Správný nástroj pro automatizaci může tyto problémy vyřešit a zvýšit tak vaši šanci na uzavření dalších smluv.

Více informací

Nakupujte a prodávejte efektivněji

Obchodní společnosti musí být obratné a připravené rychle uzavírat dohody a smlouvy se svými dodavateli, velkoobchodními zákazníky a dalšími partnery.

Správný automatizační nástroj vám urychlí přípravu, schvalování a finalizaci dokumentů.

Více informací

Automatizujte opakující se úkoly

Konzultanti rádi přemýšlejí a analyzují. Bohužel se stále opakují stejné vzorce, často na stejných standardních formulářích pro různé klienty.

Spolehlivé a zabezpečené řešení pro automatizaci dokumentů vám nejen pomůže snadno se vypořádat s těmito monotónními úkoly a vytvořit dokumenty přizpůsobené unikátním potřebám vašich klientů, ale spárováno s agilním automatizovaným tokem práce a systémem správy dokumentů, bude snadné sledovat důležité termíny pro podání.

Více informací

Potěšte své klienty

Je frustrující strávit noci psaním nových verzí stejných dokumentů pro různé záležitosti.

Vybráním správného nástroje pro automatizaci dokumentů nejenom ukážete svým klientům, že jste moderní firma směřující vpřed, ale hlavně ušetříte čas a ulehčíte si předávání vědomostí.

Více informací

Stravte méně času zadáváním dat

Účetní, auditní a daňové firmy neustále bojují s rostoucí horou papírování a složitých procesů.

Spolehlivé a bezpečné řešení pro automatizaci dokumentů vám umožní strávit více času získáváním klientů a inovováním způsobů jak s nimi lépe spolupracovat.

Více informací

Buďte lidmi. My budeme váš robot.

Věnujte více času kandidátům. Vieme že personální a náborové firmy se chtějí soustředit na hledání těch správných lidí a na spojování talentů s klienty.

Rychlost je zásadní nejen pro vaše klienty, ale také pro potenciální uchazeče, kteří touží nastartovat svou kariéru.

Více informací

Rychlejší finalizace nabídek a smluv

Plánování a organizace jsou zásadní. Čím je projekt náročnější a složitější, tím více potřebujete snadno dostupný, transparentní a výkonný automatizovaný systém pro správu a sestavování dokumentů.

Nástroj pro automatizaci, který dokáže rychle a přesně generovat sady propojených dokumentů a snižuje riziko lidské chyby. Takový, který automatizuje pracovní postupy, aby bylo zajištěno, že termíny, kontroly a schválení budou vyžádány a potvrzeny ve správném právním pořadí.

Více informací
Enterprise

Optimalizujte back office služby

Jediná platforma pro automatizaci bez kódu napříč celou firmou. Optimalizováno pro lidi. Navrženo pro týmy.

Digitální transformace pro všechny týmy back-office. Kontrola, automatizace a správa založená na datech pro rychlé nasazení a návratnost investic.

Více informací
Střední

Zvyšujte svoje možnosti, nikoli počet zaměstnanců

Platforma pro automatizaci kódu pro týmy back office, která podporuje růst díky výkonu a inovacím. Uživatelsky přívětivá.

Vaši kolegové mohou vytvářet automatizovaná řešení, která nebudou limitována růstem. Jednoduché nasazení, okamžité výsledky.

Více informací
Raná fáze

Svižné a rychlé - stejně jako vy

Platforma pro automatizaci bez kódu, která vás nepřestane bavit a která umožňuje začínajícím firmám dělat více a rozšiřovat se. Rychlý start, rychlé výsledky.

Používejte cenově dostupné automatizační nástroje Legito, abyste znásobili své výsledky, ne počet zaměstnanců. Bezproblémový přechod a neomezený růst.

Více informací

Optimalizujte back office služby

Jediná platforma pro automatizaci bez kódu napříč celou firmou. Optimalizováno pro lidi. Navrženo pro týmy.

Digitální transformace pro všechny týmy back-office. Kontrola, automatizace a správa založená na datech pro rychlé nasazení a návratnost investic.

Více informací

Zvyšujte svoje možnosti, nikoli počet zaměstnanců

Platforma pro automatizaci kódu pro týmy back office, která podporuje růst díky výkonu a inovacím. Uživatelsky přívětivá.

Vaši kolegové mohou vytvářet automatizovaná řešení, která nebudou limitována růstem. Jednoduché nasazení, okamžité výsledky.

Více informací

Svižné a rychlé - stejně jako vy

Platforma pro automatizaci bez kódu, která vás nepřestane bavit a která umožňuje začínajícím firmám dělat více a rozšiřovat se. Rychlý start, rychlé výsledky.

Používejte cenově dostupné automatizační nástroje Legito, abyste znásobili své výsledky, ne počet zaměstnanců. Bezproblémový přechod a neomezený růst.

Více informací

Zvyšte svou efektivitu

Udělejte více za méně času
Dosahujte výsledků rychleji
Eliminujte lidské chyby
Rozhodujte se na základě dat


      Pokračováním a vytvořením účtu vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami.

      Je nám to velice líto, ale nemohli jsme vytvořit váýš Legito Workspace. Problém byl nahlášen našemu týmu a my jej brzy vyřešíme. Brzy se vám ozveme, abychom vám pomohli začít používat Legito. Děkujeme!