Chytrá tvorba dokumentů

Rychlé a přesné automatické sestavování dokumentů. Spolehlivé a důsledné vypracování. Snadné použití. Off-the-shelf funkcionality. Bez nutnosti programování.

400,000 společností a klientů z celého světa miluje Legito

Jak funguje chytrá tvorba dokumentů?

Má dlužník ručitele?
1
Předmět smlouvy
1.1
Věřitel se tímto zavazuje zapůjčit Dlužníkovi částku ve výši
slovy
(dále též jako "Zápůjčka") a Dlužník tímto přijímá Zápůjčku, a dále se zavazuje ji vrátit Věřiteli ve lhůtě a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
1.2
Smluvní strany tímto souhlasí se zajištěním Zápůjčky Ručitelem (jak je definován v této smlouvě) v rozsahu dle ručitelského prohlášení, které tvoří přílohu této smlouvy.
2
Poskytnutí Zápůjčky
Věřitel se tímto zavazuje poskytnout Dlužníkovi zápůjčku
na bankovní účetVěřitele, číslo účtu
, vedený u
.
3
Smluvní pokuta a úroky
3.1
Smluvní strany sjednávají Zápůjčku
ve výši
% za
3.2
Úrok za daný kalendářní měsíc je splatný poslední den daného kalendářního měsíce, avšak ne později, než spolu s vrácením poslední části výše uvedené Zápůjčky.
Jak bude zápůjčka splacena?
4
Vrácení Zápůjčky
4.1
Úrok za daný kalendářní měsíc je splatný poslední den daného kalendářního měsíce, avšak ne později, než spolu s vrácením poslední části výše uvedené Zápůjčky.
4.2
Dlužník se zavazuje vrátit Věřiteli výše uvedenou Zápůjčku v
2
splátkách následovně:
částka Splatnost
slovy
slovy
5
Mlčenlivost
Smluvní strany se zavazují, že nezveřejní žádnou informaci, která bude dané smluvní straně poskytnuta druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména informace tvořící obchodní tajemství druhé smluvní strany.
6
Smluvní pokuta
6.1
V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší svou povinnost stanovenou v ustanovení článku 5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši
slovy
6.2
V případě, že se Dlužník dostane do prodlení se splacením Zápůjčky či její části, zavazuje se tímto Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši
2
1% je nejvyšší možná hodnota
% z dosud nesplacené části Zápůjčky za každý kalendářní den do úplného splacení celé Zápůjčky.
Zobrazit vše

Jak naši zákazníci používají Legito

Legito Workspace
Automatizujte tvorbu dokumentů
Spravujte dokumenty, případy a transakce
Schvalujte a podepisujte dokumenty
Zapojte klienty (klientský portál)
Vytvoření procesu pro "self-service" tvorbu dokumentů
Vyjednávejte smlouvy
Extrahujte a sledujte deadliny smluv
Analyzujte dokumenty a tvořte hlášení

Zjednodušte si práci s dokumenty

Ukládejte & analyzujte

Vyjednávejte & podepisujte

Automatizujte & sestavujte

Spravujte & sdílejte

Vaše Legito dokumenty
mohou vypadat jako tento

Letter of Intent
(anglicky)

Proč Legito?

Chytré dokumenty znamenají více než automatizace dokumentů

Před vznikem aplikace Legito byl vrchol automatizace vkládat data do formuláře a následně generovat dokument. Chytré dokumenty jsou však mnohem intuitivnější a poskytují vám více možností. Nyní už nemusíte rozptylovat pozornost mezi formulářem a dokumentem.

Konverze vašich vzorů z Wordu jedním kliknutím

Náš konvertor využívající umělou inteligenci převede nestrukturovaný text z vašich wordových dokumentů do strukturované podoby automatizovaného vzoru Legito.

Pustit video

Snadná integrace zabraňující dvojímu zadávání dat

Chytré dokumenty Legito jsou propojené s obchodními rejstříky ve více než 80 státech a s řadou vašich oblíbených CRM a DMS systémů. Legito také podporuje import a hromadné generování z Excelu. Je to stále málo? Využijte naši API a integrujte Legito kamkoli.

Automatizace a správa dokumentů v jednom

Rychlé a výkonné sestavování dokumentů pohání a je poháněno komplexní správou dokumentů. Hromadné generování, datová extrakce a import vám pomáhají automatizovat, shromažďovat a znovu používat hodnotná data pro lepší správu vašeho životního cyklu dokumentů.

Automatická extrakce dat a termínů z Legito dokumentů

Legito extrahuje lhůty jako například datum expirace, splatnost, datum plnění či podpisu z vašich dokumentů, zkopíruje je do našeho či jiného nástroje na správu dokumentů, a zašle vám upozornění. Legito také extrahuje i další informace, které potřebujete.

Nedostižné množství automatizačních funkcí

Legito jako webová aplikace těží z nejmodernějších a nejpokročilejších technologií a širokého spektra automatizačích funkcí pro nejlepší výsledky. Automatizujte si dokumenty v Legitu na úrovni, která je daleko před jinými řešeními.

Pustit video

100% hluboká automatizace dokumentů bez potřeby programování

Díky našemu unikátnímu editoru můžete i komplexní logické závislosti ve svých dokumentech automatizovat jednoduše a bez nutnosti jakéhokoli programování. Průměrně se nový uživatel automatizovat dokumenty v Legito do dvou hodin.

Správa zveřejňování vzorů a staré verze dokumentů

Uživatelé mohou používat pouze nejnověji publikovanou verzi vašich automatizovaných vzorů dokumentů, zatímco administrátoři mohou zároveň pracovat na nových verzích. Když uživatel použije starý dokument, dokumenty se upraví podle aktuální šablony.

Cloud nebo váš server

Vyberte si mezi naším cloudovým či "on-premise" řešením. Prosím, dejte nám vědět, pokud chcete prodiskutovat implementaci Legito na vašich vlastních serverech. Nejjednodušší způsob, jak začít, je vytvořit si zkušební účet v našem cloudu. Chci vědět více

Začněte automatizovat právě teď

Snižte čas tvorby
dokumentů až o 90 %

Odstraňte
administrativní chyby

Zkraťte čas nutný pro
kontrolu na polovinu

Sdílejte
firemní know-how


      Pokračováním a vytvořením účtu vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami.
      Je nám to velice líto, ale nemohli jsme vytvořit váýš Legito Workspace. Problém byl nahlášen našemu týmu a my jej brzy vyřešíme. Brzy se vám ozveme, abychom vám pomohli začít používat Legito. Děkujeme!