Revolúcia automatizácie dokumentov

Žiadny kód, žiadne limity. Automatizujte s ľahkosťou aj zložité dokumenty. Jedinečné interaktívne dokumenty ktoré využívajú vložené dáta.

Legito Document Automation Landing Page graphic

Spolupracujeme s

...a viac ako 400 000 ďalšími

Ako funguje automatizovaná tvorba dokumentov?

Má dlžník ručiteľa?
1
Predmet zmluvy
1.1
Veriteľ sa týmto zaväzuje zapožičať Dlžníkovi čiastku vo výške
slovami
(Ďalej tiež ako "Pôžička") a Dlžník týmto prijíma pôžičku, a ďalej sa zaväzuje ju vrátiť Veriteľovi v lehote a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
1.2
Zmluvné strany týmto súhlasia so zaistením Pôžičky Ručiteľom (ako je definovaný v tejto zmluve) v rozsahu podľa ručiteľského vyhlásenie, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2
Poskytnutie Pôžičky
Veriteľ sa týmto zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi pôžičku
na bankový účetVeriteľa, číslo účtu
, vedený v
.
3
Zmluvná pokuta a úroky
3.1
Zmluvné strany dojednávajú za Pôžičku
vo výške
% za
3.2
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
Ako bude Pôžička splatená?
4
Vrátenie Pôžičky
4.1
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
4.2
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi vyššie uvedenú Pôžičku v
2
splátkach nasledovne:
čiastkaSplatnosť
slovami
slovami
5
Mlčanlivosť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezverejnia žiadnu informáciu, ktorá bude dané zmluvnej strane poskytnutá druhou zmluvnou stranou v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to najmä informácie tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany.
6
Zmluvná pokuta
6.1
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší svoju povinnosť stanovenú v ustanovení článku 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
slovami
6.2
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania so splatením Pôžičky alebo jej časti, zaväzuje sa týmto Dlžník zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške
2
1% je najvyššia možná hodnota
% z doposiaľ nesplatenej časti Pôžičky za každý kalendárny deň do úplného splatenia celej Pôžičky.
Zobraziť všetko

Prečo práve Legito automatizácia dokumentov?

Chytré dokumenty znamenajú viac ako automatizácie dokumentov

Pred spustením aplikácie Legito znamenala automatizácia dokumentov obyčajné vkladanie dát vo formulári a následné vygenerovanie dokumentu. Chytré dokumenty sú však oveľa intuitívnejšie a poskytujú vám viac možností. Teraz už nemusíte rozptyľovať pozornosť medzi formulárom a dokumentom.

Konverzia vašich vzorov z Wordu jedným kliknutím

Náš konvertor využívajúci umelú inteligenciu prevedie neštruktúrovaný text z vašich wordových dokumentov do štruktúrovanej podoby automatizovaného vzoru Legito.
Pustiť video

Jednoduchá integrácia zabraňujúca dvojitému zadávaniu dat

Chytré dokumenty Legito sú prepojené s obchodnými registrami vo viac ako 80 štátoch a s radom vašich obľúbených CRM a DMS systémov. Legito tiež podporuje import a hromadné generovanie z Excelu. Je to stále málo? Využite našu API a integrujte Legito kamkoľvek.

Automatizácia a správa dokumentov v jednom

Rýchle a výkonné zostavovanie dokumentov poháňa a je poháňané komplexnou správou dokumentov. Hromadné generovanie, dátová extrakcia a import vám pomáhajú automatizovať, zhromažďovať a znovu používať hodnotné dáta pre lepšiu správu vášho životného cyklu dokumentov.

Automatická extrakcia dát a termínov z Legito dokumentov

Legito extrahuje lehoty ako napríklad dátum exspirácie, splatnosť, dátum plnenia či podpisu z vašich dokumentov, skopíruje ich do nášho či iného nástroja na správu dokumentov, a pošle vám upozornenie. Legito tiež extrahuje aj ďalšie informácie, ktoré potrebujete.

Neprekonateľné množstvo automatizovaných funkcií

Legito ako webová aplikácia ťaží z najmodernejších a najpokročilejších technológií a širokého spektra automatizácie funkcií pre najlepšie výsledky. Automatizujte si dokumenty v Legito na úrovni, ktorá je ďaleko pred inými riešeniami.
Pustiť video

100% hlboká automatizácia dokumentov bez potreby programovania

Vďaka nášmu unikátnemu editoru môžete aj komplexné logické závislosti vo svojich dokumentoch automatizovať jednoducho a bez nutnosti akéhokoľvek programovania. Priemerne sa nový užívateľ naučí automatizovať dokumenty v Legito do dvoch hodín.

Správa zverejňovanie vzorov a starej verzie dokumentov

Užívatelia môžu používať iba najnovšie publikovanú verziu vašich automatizovaných vzorov dokumentov, zatiaľ čo administrátori môžu zároveň pracovať na nových verziách. Keď používateľ použije starý dokument, dokument sa upraví podľa aktuálnej šablóny.

Legito Workspace je viac ako automatizácia dokumentov

Správa životného cyklu dokumentov
Tvorba vlastných aplikácií
Legito Sign
Správa životného cyklu dokumentov

Kontrolovaný tok dokumentov

Správa životného cyklu dokumentov s automatickým schvaľovaním, smerovaním, nástenkami, spoluprácou a znovupoužiteľnými dátami.

Bohaté pracovné nástroje na pohánanie vašej výkonnosti a rastu. Rýchle nasadenie bez nutnosti programovania pre rýchly návrat investícií. Pravidelné aktualizácie s novými funkciami.

Viac informácií
Tvorba vlastných aplikácií

Vytvorte si aplikácie pre váš podnik

Platforma bez potreby programovanie pre back office innovátorov a citizen developerov pre tvorbu riešení na mieru za zlomok času.

Použite existujúce celopodnikové riešenia alebo riešenia od Legita na mieru pre týmy.

Viac informácií
Legito Sign

Elektronický podpis zadarmo

Dôveryhodný, legálne záväzný, rýchly a bezpečný elektronický podpis. Zadarmo.

Uľahčite si prácu na diaľku pre váš biznis. Jednoduchšie prihlasovanie. Jednoduchšia správa. Jednoduchšia autentifikácia.

Viac informácií

Legito koncové riešenia na mieru

Oddelenie
Odvetvie
Veľkosť spoločnosti
Verejné objednávky

Tempo a výkkonnosť verejného obstarávania

Platforma bez kódu ktorá umožňuje inováciu a zdvíha výkon v oblasti obstarávania a sourcingu.

Správa dodávateľských reťazcov s Legitom vám poskytuje kontrolu, rýchlosť a prehľad, zatiaľ čo Legito sa stará o detaily.

Viac informácií
Prevádzka a správa

Zaveďte dokonalosť v prevádzke

Automatizácia bez kódu zaručí inováciu a vysoký výkon podniku vo všetkých operáciách. Rýchle nasadenie. Rýchle výsledky.

Dodávajte rôznorodé operácie interným zákazníkom. Rýchlosť, kontrola a prehľad sú zaručené. Jeden systém pre viacero potrieb.

Viac informácií
Právne

Posilnite právne operácie vo veľkom merítku

Automatizácia bez kódu pre právne operácie umožňuje zužitkovanie odborných znalostí vo veľkom merítku. Optimalizované pre ľudí. Ideálne pre podnik.

Legito poskytuje kontrolu, automatizáciu a prehľad aby mohli byť odborné právne znalosti využité okamžite a s vysokou účinnosťou.

Viac informácií
Personálne

Automatizácia zameraná na ľudí

Automatizácia bez kódu využívajúca odborné znalosti v oblasti ľudských zdrojov naprieč podnikom.

Automatizácia, kontrola a riadenie pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí majú vedenie ľudí a dodržovanie predpisov v popise svojej práce.

Viac informácií
Obchodné

Rýchlosť a kontrola pre predaj

Platforma pre automatizáciu bez kódu ktorá zvyšuje výkon a obratnosť predaja. Vybavte svojich predajcov tak aby mohli dosahovať vaše ciele.

Od návrhu až po podpis, Legito nástroje podporujú proces predaja čo vedie k úspešnému uzavretiu dohôd a zmlúv rýchlo a v súlade s požiadavkami.

Viac informácií
Finančné

Efektívna automatizácia s bohatými dátami

Platforma na automatizáciu bez kódu ktorá pomáha finančným týmom dosahovať firemné cieľe. Podporte výkon a inováciu.

Legito automatizuje procesy a dokumentáciu čo vám umožňuje spravovať, kontrolovať a dohliadať na finančné a účtovné operácie.

Viac informácií
IT

Rýchlejšie nasadenie s menším úsilím

Nástroje na automatizáciu minimalizujú prirodzene vysokú šancu výskytu ľudskej chyby a robia tím samostatnejší. Zároveň umožňujú rýchle chápanie medzi členmi tímu a vedú k vytváraniu udržateľných riešení, čím sa automaticky zvyšuje celková efektivita.

Viac informácií

Tempo a výkkonnosť verejného obstarávania

Platforma bez kódu ktorá umožňuje inováciu a zdvíha výkon v oblasti obstarávania a sourcingu.

Správa dodávateľských reťazcov s Legitom vám poskytuje kontrolu, rýchlosť a prehľad, zatiaľ čo Legito sa stará o detaily.

Viac informácií

Zaveďte dokonalosť v prevádzke

Automatizácia bez kódu zaručí inováciu a vysoký výkon podniku vo všetkých operáciách. Rýchle nasadenie. Rýchle výsledky.

Dodávajte rôznorodé operácie interným zákazníkom. Rýchlosť, kontrola a prehľad sú zaručené. Jeden systém pre viacero potrieb.

Viac informácií

Automatizácia zameraná na ľudí

Automatizácia bez kódu využívajúca odborné znalosti v oblasti ľudských zdrojov naprieč podnikom.

Automatizácia, kontrola a riadenie pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí majú vedenie ľudí a dodržovanie predpisov v popise svojej práce.

Viac informácií

Rýchlosť a kontrola pre predaj

Platforma pre automatizáciu bez kódu ktorá zvyšuje výkon a obratnosť predaja. Vybavte svojich predajcov tak aby mohli dosahovať vaše ciele.

Od návrhu až po podpis, Legito nástroje podporujú proces predaja čo vedie k úspešnému uzavretiu dohôd a zmlúv rýchlo a v súlade s požiadavkami.

Viac informácií

Efektívna automatizácia s bohatými dátami

Platforma na automatizáciu bez kódu ktorá pomáha finančným týmom dosahovať firemné cieľe. Podporte výkon a inováciu.

Legito automatizuje procesy a dokumentáciu čo vám umožňuje spravovať, kontrolovať a dohliadať na finančné a účtovné operácie.

Viac informácií

Rýchlejšie nasadenie s menším úsilím

Nástroje na automatizáciu minimalizujú prirodzene vysokú šancu výskytu ľudskej chyby a robia tím samostatnejší. Zároveň umožňujú rýchle chápanie medzi členmi tímu a vedú k vytváraniu udržateľných riešení, čím sa automaticky zvyšuje celková efektivita.

Viac informácií
Finančné služby

Hladká a rýchla digitálna transformácia

Vieme čo potrebujú banky, poisťovne a iní poskytovatelia finančných služieb. Tiež vieme že dokumenty sú esenciálne pre váš biznis. Vieme že vaše dokumenty sú komplexné. Je nám jasné že schvalovanie, podpisovanie a ďalšie procesý správy dokumetov zaberajú veľa času.

Legito tieto procesy automatizuje čím ich robí oveľa rýchlejšími a efektívnejšími.

Viac informácií
Reality

Uzavrite vašu ďalšiu zmluvu rýchlejšie

Dokumenty v oblasti realít musia byť vytvorené, schválené, finalizované a podpísané v špecifickom poradí.

Tieto procesy a súvisejúca byrokracia vedia realitnému maklérovi spotrebovať veľa času. Správny nástroj na automatizáciu vie vyriešiť všetky tieto výzvy a zvýšiť vám tak šancu na uzatvorenie ďalších zmlúv.

Viac informácií
Retail

Nakupujte a predávajte efektívne

Obchodné spoločnosti musia byť obratné a pripravené rýchlo uzavrieť dohody a zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a inými partnermi.

Správny nástroj na automatizáciu vám urýchli návrh, schvalovanie a finalizáciu dokumentov.

Viac informácií
Profesionálne služby

Automatizujte opakujúce sa úlohy

Konzultanti radi premýšlajú a analyzujú. Bohužiaľ, niektoré vzorce sa opakujú stale dookola na rovnakých formulároch od rôznych klientov.

Robustné a bezpečné riešenie automatizácie dokumentov vám nielen pomôže vysporiadať sa s týmito monotónnymi úlohami s ľahkosťou a vytvárať dokumenty prispôsobené na mieru potrebám vašich klientov. V spojení so svižným systémom správy dokumentov a automatizovaným workflow bude jednoduché mať prehľad o všetkých termínoch podania.

Viac informácií
Advokátske kancelárie

Potešte svojich klientov

Je frustrujúce tráviť noci navrhovaním nových verzí tých istých dokumentov pre rôzne potreby.

Vybraním si správneho nástroja na automatizáciu nielenže ukážete vašim zákazníkom že ste moderná firma ale hlavne ušetríte čas a uľahčíte si predanie vedomostí.

Viac informácií
Účtovníctvo a dane

Strávte menej času so zadávaním dát

Účtovnícke, auditové a daňové firmy vedú nikdy nekončiacu vojnu s byrokraciou a stále rastúcou hromadou dokumentov.

Robustné a bezpečné riešenie pre automatizáciu dokumentov vám umožní tráviť viac času získavaním klientov a inovovaním spôsobov ako s nimi lepšie spolupracovať.

Viac informácií
Personálne agentúry

Budte ľuďmi. My budeme vašim robotom.

Venujte viac času kandidátom. Vieme že profesionálne a náborové firmy sa chcú sústrediť na hľadanie tých správnych ľudí a na spájanie talentov s klientami.

Rýchlosť je dôležitá nielen pre vašich klientov ale aj pre potenicálnych uchádzačov ktorí túžia po štarte svojej kariéry.

Viac informácií
Stavebníctvo

Rýchlejšia finalizácia ponúk a zmlúv

Plánovanie a organizácia je zásadná. Čím náročnejší je projekt, tým dôležitejšie je mať k dispozícií transparentný, prístupný a hlavne výkonný systém na automatizáciu a správu dokumentov.

Systém ktorý je schopný rýchlo a presne generovať sady prepojených dokumentov a ktorý znižuje riziko ľudskej chyby. Taký ktorý dokáže automatizovať pracovné postupy a zaručiť že ke každý krok v životnom cykle dokumentu ako schvaľovanie alebo podpisovanie bude vyžiadaný a potvrdený v správnom poradí.

Viac informácií

Hladká a rýchla digitálna transformácia

Vieme čo potrebujú banky, poisťovne a iní poskytovatelia finančných služieb. Tiež vieme že dokumenty sú esenciálne pre váš biznis. Vieme že vaše dokumenty sú komplexné. Je nám jasné že schvalovanie, podpisovanie a ďalšie procesý správy dokumetov zaberajú veľa času.

Legito tieto procesy automatizuje čím ich robí oveľa rýchlejšími a efektívnejšími.

Viac informácií

Uzavrite vašu ďalšiu zmluvu rýchlejšie

Dokumenty v oblasti realít musia byť vytvorené, schválené, finalizované a podpísané v špecifickom poradí.

Tieto procesy a súvisejúca byrokracia vedia realitnému maklérovi spotrebovať veľa času. Správny nástroj na automatizáciu vie vyriešiť všetky tieto výzvy a zvýšiť vám tak šancu na uzatvorenie ďalších zmlúv.

Viac informácií

Nakupujte a predávajte efektívne

Obchodné spoločnosti musia byť obratné a pripravené rýchlo uzavrieť dohody a zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a inými partnermi.

Správny nástroj na automatizáciu vám urýchli návrh, schvalovanie a finalizáciu dokumentov.

Viac informácií

Automatizujte opakujúce sa úlohy

Konzultanti radi premýšlajú a analyzujú. Bohužiaľ, niektoré vzorce sa opakujú stale dookola na rovnakých formulároch od rôznych klientov.

Robustné a bezpečné riešenie automatizácie dokumentov vám nielen pomôže vysporiadať sa s týmito monotónnymi úlohami s ľahkosťou a vytvárať dokumenty prispôsobené na mieru potrebám vašich klientov. V spojení so svižným systémom správy dokumentov a automatizovaným workflow bude jednoduché mať prehľad o všetkých termínoch podania.

Viac informácií

Potešte svojich klientov

Je frustrujúce tráviť noci navrhovaním nových verzí tých istých dokumentov pre rôzne potreby.

Vybraním si správneho nástroja na automatizáciu nielenže ukážete vašim zákazníkom že ste moderná firma ale hlavne ušetríte čas a uľahčíte si predanie vedomostí.

Viac informácií

Strávte menej času so zadávaním dát

Účtovnícke, auditové a daňové firmy vedú nikdy nekončiacu vojnu s byrokraciou a stále rastúcou hromadou dokumentov.

Robustné a bezpečné riešenie pre automatizáciu dokumentov vám umožní tráviť viac času získavaním klientov a inovovaním spôsobov ako s nimi lepšie spolupracovať.

Viac informácií

Budte ľuďmi. My budeme vašim robotom.

Venujte viac času kandidátom. Vieme že profesionálne a náborové firmy sa chcú sústrediť na hľadanie tých správnych ľudí a na spájanie talentov s klientami.

Rýchlosť je dôležitá nielen pre vašich klientov ale aj pre potenicálnych uchádzačov ktorí túžia po štarte svojej kariéry.

Viac informácií

Rýchlejšia finalizácia ponúk a zmlúv

Plánovanie a organizácia je zásadná. Čím náročnejší je projekt, tým dôležitejšie je mať k dispozícií transparentný, prístupný a hlavne výkonný systém na automatizáciu a správu dokumentov.

Systém ktorý je schopný rýchlo a presne generovať sady prepojených dokumentov a ktorý znižuje riziko ľudskej chyby. Taký ktorý dokáže automatizovať pracovné postupy a zaručiť že ke každý krok v životnom cykle dokumentu ako schvaľovanie alebo podpisovanie bude vyžiadaný a potvrdený v správnom poradí.

Viac informácií
Enterprise

Optimalizujte back office služby

Jednotná platforma bez kódu na automatizáciu naprieč celým podnikom. Optimalizované pre ľudí. Navrhnuté pre tímy.

Digitálna transformácia pre všetky back office tímy. Automatizácia, správa a kontrola pre okamžité nasadenie a rýchlu návratnosť investícií.

Viac informácií
Stredná

Zvyšujte svoje možnosti, nie počet zamestnancov

Platforma na automatizáciu bez kódu pre back office tímy ktorá podporuje rast vďaka svojmu výkonu a inovácií. Užívateľsky prívetivá.

Vaši kolegovia môžu vytvárať automatizované riešenia ktoré nebudú limitovať nikoho v tíme. Rozširujte svoj biznis bez prekážok. Rýchle nasadenie, okamžité výsledky.

Viac informácií
Raná fáza

Svižné a rýchle - tak ako vy

Platforma na automatizáciu bez kódu z ktorej tak rýchlo nevyrastiete. Rýchly štart a okamžité výsledky. Povzbuďte svoju začínajúcu firmu k rastu.

Používajte cenovo dostupné automatizačné nástroje Legito na znásobenie svojich výsledkov. Bezproblémový prechod a neobmedzený rast.

Viac informácií

Optimalizujte back office služby

Jednotná platforma bez kódu na automatizáciu naprieč celým podnikom. Optimalizované pre ľudí. Navrhnuté pre tímy.

Digitálna transformácia pre všetky back office tímy. Automatizácia, správa a kontrola pre okamžité nasadenie a rýchlu návratnosť investícií.

Viac informácií

Zvyšujte svoje možnosti, nie počet zamestnancov

Platforma na automatizáciu bez kódu pre back office tímy ktorá podporuje rast vďaka svojmu výkonu a inovácií. Užívateľsky prívetivá.

Vaši kolegovia môžu vytvárať automatizované riešenia ktoré nebudú limitovať nikoho v tíme. Rozširujte svoj biznis bez prekážok. Rýchle nasadenie, okamžité výsledky.

Viac informácií

Svižné a rýchle - tak ako vy

Platforma na automatizáciu bez kódu z ktorej tak rýchlo nevyrastiete. Rýchly štart a okamžité výsledky. Povzbuďte svoju začínajúcu firmu k rastu.

Používajte cenovo dostupné automatizačné nástroje Legito na znásobenie svojich výsledkov. Bezproblémový prechod a neobmedzený rast.

Viac informácií

Zvýšte svoju efektivitu

Spravte viac za menej času
Dosahujte výsledky rýchlejšie
Minimalizujte ľudské chyby
Rozhodujte sa na základe dát


      Pokračovaním a vytvorením účtu vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami.

      Je nám veľmi ľúto, že Legito nedokázalo vytvoriť váš Legito Workspace. Problém bol nahlásený nášmu tímu a čoskoro ho vyriešime. Čoskoro vás budeme kontaktovať, aby sme vám pomohli začať s Legito. Ďakujem!