Elektronický podpis zadarmo

Dôveryhodný, legálne záväzný, rýchly a bezpečný elektronický podpis. Zadarmo.

Spolupracujeme s

...a viac ako 400 000 ďalšími

Ako Funguje Legito Sign?

John Doe
john.doe@acme.com
Jane Doe
jane.doe@acme.com
John Doe
john.doe@acme.com
Jane Doe
jane.doe@acme.com
Joe Doe
Jane Doe
Jane's lawyer
Joe's employer

Žiadosť o podpis

Legito pošle e-mailovú žiadosť o podpis každému menovanému signatárovi. Každá žiadosť o podpis má unikátny token ktorý overuje že vlastník e-mailovej adresy je jedinou osobou oprávnenou podpísať dokument.

Podpíšte dokument

Každý signatár otvorí svoj e-mailový link pre podpis dokumentov prostredníctvom webových stránok Legito na akomkoľvek zariadení s nainštalovaným webovým prehliadačom. Nie je treba inštalovať žiadne ďalšie aplikácie.

Joe’s inbox
Request
Signature
Sign
legito.com
Joe’s inbox
Request Signature
Sign
legito.com

Definujete Signatárov

Elektronický podpis je viazaný na e-mailovú adresu podpisujúcej osoby takže každý podpisujúci je identifikovaný menom a e-mailov. Podpisujúce osoby nemusia byť registrovanými používateľmi Legita.

Nahrajte dokument

Elektronickým podpisom je možné podpísať len PDF súbory. Žiadne obavy- Word a ďalšie typy dokumentov môžu byť nahrané a Legito ich pre vás skonvertuje. Dokumenty môžu byť tiež nahrané predtým ako určíte signatárov.

Vložte podpisové polia

Podpisové polia môžete buď sami umiestniť do dokumentu alebo môžete nechať rozhodnúť vašich signatárov kam sa podpíšu. Tiež môžete vložiť ďalšie polia ako napríklad dátum podpisu.

Začnite proces podpisovania

Akonáhle sa rozhodnete kto, kedy a čo sa má podpísať, môžete začať podpisový proces. Po spustení tohto procesu sú dokument, signatári a pozícia ich podpisov uzamknuté a nie je možné ich meniť.

PDF zabezpečenie

Akonáhle je dokument podpísaný všetkými signatármi, Legito zabezpečí podpísaný dokument PDF pomocou overeného certifikátu tretej strany, čím garantuje že nikto iný nemôže daný PDF dokument ďalej upravovať.

Doručenie podpísaného dokumentu

Podpísaný a zašifrovaný PDF dokument je následne poslaný všetkým signatárom a ďalším príslušným príjemcom.

Definujete Signatárov

Elektronický podpis je viazaný na e-mailovú adresu podpisujúcej osoby takže každý podpisujúci je identifikovaný menom a e-mailov. Podpisujúce osoby nemusia byť registrovanými používateľmi Legita.

Nahrajte dokument

Elektronickým podpisom je možné podpísať len PDF súbory. Žiadne obavy- Word a ďalšie typy dokumentov môžu byť nahrané a Legito ich pre vás skonvertuje. Dokumenty môžu byť tiež nahrané predtým ako určíte signatárov.

Vložte podpisové polia

Podpisové polia môžete buď sami umiestniť do dokumentu alebo môžete nechať rozhodnúť vašich signatárov kam sa podpíšu. Tiež môžete vložiť ďalšie polia ako napríklad dátum podpisu.

Začnite proces podpisovania

Akonáhle sa rozhodnete kto, kedy a čo sa má podpísať, môžete začať podpisový proces. Po spustení tohto procesu sú dokument, signatári a pozícia ich podpisov uzamknuté a nie je možné ich meniť.

Žiadosť o podpis

Legito pošle e-mailovú žiadosť o podpis každému menovanému signatárovi. Každá žiadosť o podpis má unikátny token ktorý overuje že vlastník e-mailovej adresy je jedinou osobou oprávnenou podpísať dokument.

Podpíšte dokument

Každý signatár otvorí svoj e-mailový link pre podpis dokumentov prostredníctvom webových stránok Legito na akomkoľvek zariadení s nainštalovaným webovým prehliadačom. Nie je treba inštalovať žiadne ďalšie aplikácie.

PDF zabezpečenie

Akonáhle je dokument podpísaný všetkými signatármi, Legito zabezpečí podpísaný dokument PDF pomocou overeného certifikátu tretej strany, čím garantuje že nikto iný nemôže daný PDF dokument ďalej upravovať.

Doručenie podpísaného dokumentu

Podpísaný a zašifrovaný PDF dokument je následne poslaný všetkým signatárom a ďalším príslušným príjemcom.

Prečo práve Legito Sign?

Právne záväzný. Rovnocenný podpisu na papieri.

Oveľa rýchlejšie ako podpisovanie zmlúv na papieri

Zabezpečenie a šifrovanie na úrovni podnikových riešení

Súčasť vášho Legito Workspace

Jednoducho použite vo vašich Legito Šablónach

Riešenie šetrné k životnému prostrediu

Legito Workspace je viac ako elektronický podpis

Správa životného cyklu dokumentov
Automatizácia dokumentov
Tvorba vlastných aplikácií
Správa životného cyklu dokumentov

Kontrolovaný tok dokumentov

Správa životného cyklu dokumentov s automatickým schvaľovaním, smerovaním, nástenkami, spoluprácou a znovupoužiteľnými dátami.

Bohaté pracovné nástroje na pohánanie vašej výkonnosti a rastu. Rýchle nasadenie bez nutnosti programovania pre rýchly návrat investícií. Pravidelné aktualizácie s novými funkciami.

Viac informácií
Automatizácia dokumentov

Revolúcia automatizácie dokumentov

Žiadny kód, žiadne limity. Automatizujte s ľahkosťou aj zložité dokumenty. Jedinečné interaktívne dokumenty ktoré využívajú vložené dáta.

Vytvárajte dokumenty na mieru pre vaše dáta a podľa vašich pravidiel. Okamžitý navrat investície a cesta k užitočnej automatizácii.

Viac informácií
Tvorba vlastných aplikácií

Vytvorte si aplikácie pre váš podnik

Platforma bez potreby programovanie pre back office innovátorov a citizen developerov pre tvorbu riešení na mieru za zlomok času.

Použite existujúce celopodnikové riešenia alebo riešenia od Legita na mieru pre týmy.

Viac informácií

Legito koncové riešenia na mieru

Oddelenie
Odvetvie
Veľkosť spoločnosti
Verejné objednávky

Tempo a výkkonnosť verejného obstarávania

Platforma bez kódu ktorá umožňuje inováciu a zdvíha výkon v oblasti obstarávania a sourcingu.

Správa dodávateľských reťazcov s Legitom vám poskytuje kontrolu, rýchlosť a prehľad, zatiaľ čo Legito sa stará o detaily.

Viac informácií
Prevádzka a správa

Zaveďte dokonalosť v prevádzke

Automatizácia bez kódu zaručí inováciu a vysoký výkon podniku vo všetkých operáciách. Rýchle nasadenie. Rýchle výsledky.

Dodávajte rôznorodé operácie interným zákazníkom. Rýchlosť, kontrola a prehľad sú zaručené. Jeden systém pre viacero potrieb.

Viac informácií
Právne

Posilnite právne operácie vo veľkom merítku

Automatizácia bez kódu pre právne operácie umožňuje zužitkovanie odborných znalostí vo veľkom merítku. Optimalizované pre ľudí. Ideálne pre podnik.

Legito poskytuje kontrolu, automatizáciu a prehľad aby mohli byť odborné právne znalosti využité okamžite a s vysokou účinnosťou.

Viac informácií
Personálne

Automatizácia zameraná na ľudí

Automatizácia bez kódu využívajúca odborné znalosti v oblasti ľudských zdrojov naprieč podnikom.

Automatizácia, kontrola a riadenie pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí majú vedenie ľudí a dodržovanie predpisov v popise svojej práce.

Viac informácií
Obchodné

Rýchlosť a kontrola pre predaj

Platforma pre automatizáciu bez kódu ktorá zvyšuje výkon a obratnosť predaja. Vybavte svojich predajcov tak aby mohli dosahovať vaše ciele.

Od návrhu až po podpis, Legito nástroje podporujú proces predaja čo vedie k úspešnému uzavretiu dohôd a zmlúv rýchlo a v súlade s požiadavkami.

Viac informácií
Finančné

Efektívna automatizácia s bohatými dátami

Platforma na automatizáciu bez kódu ktorá pomáha finančným týmom dosahovať firemné cieľe. Podporte výkon a inováciu.

Legito automatizuje procesy a dokumentáciu čo vám umožňuje spravovať, kontrolovať a dohliadať na finančné a účtovné operácie.

Viac informácií
IT

Rýchlejšie nasadenie s menším úsilím

Nástroje na automatizáciu minimalizujú prirodzene vysokú šancu výskytu ľudskej chyby a robia tím samostatnejší. Zároveň umožňujú rýchle chápanie medzi členmi tímu a vedú k vytváraniu udržateľných riešení, čím sa automaticky zvyšuje celková efektivita.

Viac informácií

Tempo a výkkonnosť verejného obstarávania

Platforma bez kódu ktorá umožňuje inováciu a zdvíha výkon v oblasti obstarávania a sourcingu.

Správa dodávateľských reťazcov s Legitom vám poskytuje kontrolu, rýchlosť a prehľad, zatiaľ čo Legito sa stará o detaily.

Viac informácií

Zaveďte dokonalosť v prevádzke

Automatizácia bez kódu zaručí inováciu a vysoký výkon podniku vo všetkých operáciách. Rýchle nasadenie. Rýchle výsledky.

Dodávajte rôznorodé operácie interným zákazníkom. Rýchlosť, kontrola a prehľad sú zaručené. Jeden systém pre viacero potrieb.

Viac informácií

Automatizácia zameraná na ľudí

Automatizácia bez kódu využívajúca odborné znalosti v oblasti ľudských zdrojov naprieč podnikom.

Automatizácia, kontrola a riadenie pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí majú vedenie ľudí a dodržovanie predpisov v popise svojej práce.

Viac informácií

Rýchlosť a kontrola pre predaj

Platforma pre automatizáciu bez kódu ktorá zvyšuje výkon a obratnosť predaja. Vybavte svojich predajcov tak aby mohli dosahovať vaše ciele.

Od návrhu až po podpis, Legito nástroje podporujú proces predaja čo vedie k úspešnému uzavretiu dohôd a zmlúv rýchlo a v súlade s požiadavkami.

Viac informácií

Efektívna automatizácia s bohatými dátami

Platforma na automatizáciu bez kódu ktorá pomáha finančným týmom dosahovať firemné cieľe. Podporte výkon a inováciu.

Legito automatizuje procesy a dokumentáciu čo vám umožňuje spravovať, kontrolovať a dohliadať na finančné a účtovné operácie.

Viac informácií

Rýchlejšie nasadenie s menším úsilím

Nástroje na automatizáciu minimalizujú prirodzene vysokú šancu výskytu ľudskej chyby a robia tím samostatnejší. Zároveň umožňujú rýchle chápanie medzi členmi tímu a vedú k vytváraniu udržateľných riešení, čím sa automaticky zvyšuje celková efektivita.

Viac informácií
Finančné služby

Hladká a rýchla digitálna transformácia

Vieme čo potrebujú banky, poisťovne a iní poskytovatelia finančných služieb. Tiež vieme že dokumenty sú esenciálne pre váš biznis. Vieme že vaše dokumenty sú komplexné. Je nám jasné že schvalovanie, podpisovanie a ďalšie procesý správy dokumetov zaberajú veľa času.

Legito tieto procesy automatizuje čím ich robí oveľa rýchlejšími a efektívnejšími.

Viac informácií
Reality

Uzavrite vašu ďalšiu zmluvu rýchlejšie

Dokumenty v oblasti realít musia byť vytvorené, schválené, finalizované a podpísané v špecifickom poradí.

Tieto procesy a súvisejúca byrokracia vedia realitnému maklérovi spotrebovať veľa času. Správny nástroj na automatizáciu vie vyriešiť všetky tieto výzvy a zvýšiť vám tak šancu na uzatvorenie ďalších zmlúv.

Viac informácií
Retail

Nakupujte a predávajte efektívne

Obchodné spoločnosti musia byť obratné a pripravené rýchlo uzavrieť dohody a zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a inými partnermi.

Správny nástroj na automatizáciu vám urýchli návrh, schvalovanie a finalizáciu dokumentov.

Viac informácií
Profesionálne služby

Automatizujte opakujúce sa úlohy

Konzultanti radi premýšlajú a analyzujú. Bohužiaľ, niektoré vzorce sa opakujú stale dookola na rovnakých formulároch od rôznych klientov.

Robustné a bezpečné riešenie automatizácie dokumentov vám nielen pomôže vysporiadať sa s týmito monotónnymi úlohami s ľahkosťou a vytvárať dokumenty prispôsobené na mieru potrebám vašich klientov. V spojení so svižným systémom správy dokumentov a automatizovaným workflow bude jednoduché mať prehľad o všetkých termínoch podania.

Viac informácií
Advokátske kancelárie

Potešte svojich klientov

Je frustrujúce tráviť noci navrhovaním nových verzí tých istých dokumentov pre rôzne potreby.

Vybraním si správneho nástroja na automatizáciu nielenže ukážete vašim zákazníkom že ste moderná firma ale hlavne ušetríte čas a uľahčíte si predanie vedomostí.

Viac informácií
Účtovníctvo a dane

Strávte menej času so zadávaním dát

Účtovnícke, auditové a daňové firmy vedú nikdy nekončiacu vojnu s byrokraciou a stále rastúcou hromadou dokumentov.

Robustné a bezpečné riešenie pre automatizáciu dokumentov vám umožní tráviť viac času získavaním klientov a inovovaním spôsobov ako s nimi lepšie spolupracovať.

Viac informácií
Personálne agentúry

Budte ľuďmi. My budeme vašim robotom.

Venujte viac času kandidátom. Vieme že profesionálne a náborové firmy sa chcú sústrediť na hľadanie tých správnych ľudí a na spájanie talentov s klientami.

Rýchlosť je dôležitá nielen pre vašich klientov ale aj pre potenicálnych uchádzačov ktorí túžia po štarte svojej kariéry.

Viac informácií
Stavebníctvo

Rýchlejšia finalizácia ponúk a zmlúv

Plánovanie a organizácia je zásadná. Čím náročnejší je projekt, tým dôležitejšie je mať k dispozícií transparentný, prístupný a hlavne výkonný systém na automatizáciu a správu dokumentov.

Systém ktorý je schopný rýchlo a presne generovať sady prepojených dokumentov a ktorý znižuje riziko ľudskej chyby. Taký ktorý dokáže automatizovať pracovné postupy a zaručiť že ke každý krok v životnom cykle dokumentu ako schvaľovanie alebo podpisovanie bude vyžiadaný a potvrdený v správnom poradí.

Viac informácií

Hladká a rýchla digitálna transformácia

Vieme čo potrebujú banky, poisťovne a iní poskytovatelia finančných služieb. Tiež vieme že dokumenty sú esenciálne pre váš biznis. Vieme že vaše dokumenty sú komplexné. Je nám jasné že schvalovanie, podpisovanie a ďalšie procesý správy dokumetov zaberajú veľa času.

Legito tieto procesy automatizuje čím ich robí oveľa rýchlejšími a efektívnejšími.

Viac informácií

Uzavrite vašu ďalšiu zmluvu rýchlejšie

Dokumenty v oblasti realít musia byť vytvorené, schválené, finalizované a podpísané v špecifickom poradí.

Tieto procesy a súvisejúca byrokracia vedia realitnému maklérovi spotrebovať veľa času. Správny nástroj na automatizáciu vie vyriešiť všetky tieto výzvy a zvýšiť vám tak šancu na uzatvorenie ďalších zmlúv.

Viac informácií

Nakupujte a predávajte efektívne

Obchodné spoločnosti musia byť obratné a pripravené rýchlo uzavrieť dohody a zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a inými partnermi.

Správny nástroj na automatizáciu vám urýchli návrh, schvalovanie a finalizáciu dokumentov.

Viac informácií

Automatizujte opakujúce sa úlohy

Konzultanti radi premýšlajú a analyzujú. Bohužiaľ, niektoré vzorce sa opakujú stale dookola na rovnakých formulároch od rôznych klientov.

Robustné a bezpečné riešenie automatizácie dokumentov vám nielen pomôže vysporiadať sa s týmito monotónnymi úlohami s ľahkosťou a vytvárať dokumenty prispôsobené na mieru potrebám vašich klientov. V spojení so svižným systémom správy dokumentov a automatizovaným workflow bude jednoduché mať prehľad o všetkých termínoch podania.

Viac informácií

Potešte svojich klientov

Je frustrujúce tráviť noci navrhovaním nových verzí tých istých dokumentov pre rôzne potreby.

Vybraním si správneho nástroja na automatizáciu nielenže ukážete vašim zákazníkom že ste moderná firma ale hlavne ušetríte čas a uľahčíte si predanie vedomostí.

Viac informácií

Strávte menej času so zadávaním dát

Účtovnícke, auditové a daňové firmy vedú nikdy nekončiacu vojnu s byrokraciou a stále rastúcou hromadou dokumentov.

Robustné a bezpečné riešenie pre automatizáciu dokumentov vám umožní tráviť viac času získavaním klientov a inovovaním spôsobov ako s nimi lepšie spolupracovať.

Viac informácií

Budte ľuďmi. My budeme vašim robotom.

Venujte viac času kandidátom. Vieme že profesionálne a náborové firmy sa chcú sústrediť na hľadanie tých správnych ľudí a na spájanie talentov s klientami.

Rýchlosť je dôležitá nielen pre vašich klientov ale aj pre potenicálnych uchádzačov ktorí túžia po štarte svojej kariéry.

Viac informácií

Rýchlejšia finalizácia ponúk a zmlúv

Plánovanie a organizácia je zásadná. Čím náročnejší je projekt, tým dôležitejšie je mať k dispozícií transparentný, prístupný a hlavne výkonný systém na automatizáciu a správu dokumentov.

Systém ktorý je schopný rýchlo a presne generovať sady prepojených dokumentov a ktorý znižuje riziko ľudskej chyby. Taký ktorý dokáže automatizovať pracovné postupy a zaručiť že ke každý krok v životnom cykle dokumentu ako schvaľovanie alebo podpisovanie bude vyžiadaný a potvrdený v správnom poradí.

Viac informácií
Enterprise

Optimalizujte back office služby

Jednotná platforma bez kódu na automatizáciu naprieč celým podnikom. Optimalizované pre ľudí. Navrhnuté pre tímy.

Digitálna transformácia pre všetky back office tímy. Automatizácia, správa a kontrola pre okamžité nasadenie a rýchlu návratnosť investícií.

Viac informácií
Stredná

Zvyšujte svoje možnosti, nie počet zamestnancov

Platforma na automatizáciu bez kódu pre back office tímy ktorá podporuje rast vďaka svojmu výkonu a inovácií. Užívateľsky prívetivá.

Vaši kolegovia môžu vytvárať automatizované riešenia ktoré nebudú limitovať nikoho v tíme. Rozširujte svoj biznis bez prekážok. Rýchle nasadenie, okamžité výsledky.

Viac informácií
Raná fáza

Svižné a rýchle - tak ako vy

Platforma na automatizáciu bez kódu z ktorej tak rýchlo nevyrastiete. Rýchly štart a okamžité výsledky. Povzbuďte svoju začínajúcu firmu k rastu.

Používajte cenovo dostupné automatizačné nástroje Legito na znásobenie svojich výsledkov. Bezproblémový prechod a neobmedzený rast.

Viac informácií

Optimalizujte back office služby

Jednotná platforma bez kódu na automatizáciu naprieč celým podnikom. Optimalizované pre ľudí. Navrhnuté pre tímy.

Digitálna transformácia pre všetky back office tímy. Automatizácia, správa a kontrola pre okamžité nasadenie a rýchlu návratnosť investícií.

Viac informácií

Zvyšujte svoje možnosti, nie počet zamestnancov

Platforma na automatizáciu bez kódu pre back office tímy ktorá podporuje rast vďaka svojmu výkonu a inovácií. Užívateľsky prívetivá.

Vaši kolegovia môžu vytvárať automatizované riešenia ktoré nebudú limitovať nikoho v tíme. Rozširujte svoj biznis bez prekážok. Rýchle nasadenie, okamžité výsledky.

Viac informácií

Svižné a rýchle - tak ako vy

Platforma na automatizáciu bez kódu z ktorej tak rýchlo nevyrastiete. Rýchly štart a okamžité výsledky. Povzbuďte svoju začínajúcu firmu k rastu.

Používajte cenovo dostupné automatizačné nástroje Legito na znásobenie svojich výsledkov. Bezproblémový prechod a neobmedzený rast.

Viac informácií

Zvýšte svoju efektivitu

Spravte viac za menej času
Dosahujte výsledky rýchlejšie
Minimalizujte ľudské chyby
Rozhodujte sa na základe dát


      Pokračovaním a vytvorením účtu vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami.

      Je nám veľmi ľúto, že Legito nedokázalo vytvoriť váš Legito Workspace. Problém bol nahlásený nášmu tímu a čoskoro ho vyriešime. Čoskoro vás budeme kontaktovať, aby sme vám pomohli začať s Legito. Ďakujem!